Teorien bag stress- og traumebehandling

Nervesystemets og sansernes vigtigste opgave er at sikre din overlevelse!

Langvarig stress eller traumatiske oplevelser, fra udviklingstraumer og overgreb til skader og ulykker, kan bringe systemet ud af balance. Konsekvensen er, at vi bliver enten hypo- eller hypersensitive, og reagerer uhensigtsmæssigt på livets udfordringer.

Det er uhensigtsmæssigt for kroppen at gå i et konstant alarmberedskab med forhøjede niveauer af ‘stresshormonerne’ adrenalin og cortisol.

Blandt reaktionerne fra et overfølsomt nervesystem er angst. Det kan være den form for angst, som kaldes fobier. Her reagerer vi på impulser, som i logikkens verden ikke er en fare, men som alligevel aktiverer nervesystemet. Et eksempel er social fobi eller social angst, hvor vi reagerer på impulserne fra for mange mennesker, hvilket kan være voldsomt invaliderende.

Kropsbehandlingen bruger manuelle greb, som jeg anvender, når vi er enige om fysisk kontakt, og når du har fået et par kropslige færdigheder, som du kan anvende – både under traumebehandlingen og ude i virkeligheden.

Behandlingen kan ikke fjerne dramatiske hændelser i din fortid. Sket er sket, men behandlingen kan hjælpe dig med at reagere mere hensigtsmæssigt, når personer, steder eller begivenheder giver erindringer om ubehagelige oplevelser i din fortid. Det giver dig ro og overskud til igen at være aktiv i livet, når nervesystemets følsomhed sænkes fra forhøjet beredskab til normalt beredskab.