Psykomotorisk stress- og traumebehandling

Jeg arbejder kropsterapeutisk med mennesker, der på grund af psykisk eller fysisk traume eller på grund af langvarig stress har udviklet et særligt sensitivt nervesystem.

Senreaktioner på stress og traume kan være uforklarlig angst, uro i kroppen, søvnproblemer, tankemylder samt smerter i kroppen.

Regulering af nervesystemet – fra over- eller underfølsomhed til en mere hensigtsmæssig balance – sker i samarbejde mellem dig og mig og gennem øget kropsbevidsthed. Jeg bruger kropsopmærksomme øvelser og arbejder med en særligt udviklet psykomotorisk behandling på briks eller gulv.

Målet er at skabe bevidsthed om reaktionerne i kroppen, så det bliver din styrkede bevidsthed og ikke dit primitive instinktsystem, der styrer din adfærd. Målet er at give dig kropslige færdigheder, som du kan bruge selvregulerende, når dit nervesystem reagerer uhensigtsmæssigt.

Vi sænker tempoet i behandlingsrummet. Vi arbejder os frem i ro, så du hele tiden bevarer kontrollen og dit ekstra sensitive nervesystem kan følge med.

Behandlingen foregår, mens du sidder eller står, eller mens du ligger på briksen i behandlingsrummet. Løstsiddende beklædning er fint, men ikke en nødvendighed. Behandlingen kan sagtens foregå i dit almindelige hverdagstøj.

En session varer knap en time, hvor ca. halvdelen af tiden kan være arbejde på briks.

Nøgleord i behandlingen er respekt og dosering. Respekt for kroppens signaler og korrekt dosering. Less is more! Hvis doseringen bliver for voldsom vil kroppens forsvars- og overlevelsesmekanismer træde beskyttende til og udviklingsprocessen gå ned i fart. Nervesystemets regulering og nyorientering kan ikke forceres.

Teorien bag behandlingen

Nervesystemets og sansernes vigtigste opgave er at sikre din overlevelse. Langvarig stress eller traumatiske oplevelser, fra udviklingstraumer og overgreb til skader og ulykker, kan bringe systemet ud af balance. Konsekvensen er, at vi bliver enten hypo- eller hypersensitive, og reagerer uhensigtsmæssigt på livets udfordringer. Det er uhensigtsmæssigt for kroppen at gå i et konstant alarmberedskab.

Blandt reaktionerne fra et overfølsomt nervesystem kan være den form for angst, som kaldes fobier, f.eks. social fobi, eller social angst. Her reagerer vi på en impuls, som i logikkens verden ikke er en fare, men som alligevel aktiverer nervesystemet.

Behandlingen kan ikke fjerne dramatiske hændelser i din fortid, sket er sket, men behandlingen kan hjælpe dig med at reagere mere hensigtsmæssigt på personer og begivenheder i dit liv. Det giver dig ro og overskud til igen at være aktiv i livet, når nervesystemets følsomhed sænkes fra forhøjet beredskab til normalt beredskab.